Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'Oacute' not defined in Entity, line: 65 in /usr/home/screenbyplay2/domains/szybcyiniezawodni.pl/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93 Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'bdquo' not defined in Entity, line: 66 in /usr/home/screenbyplay2/domains/szybcyiniezawodni.pl/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93 Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'rdquo' not defined in Entity, line: 66 in /usr/home/screenbyplay2/domains/szybcyiniezawodni.pl/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93 Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 67 in /usr/home/screenbyplay2/domains/szybcyiniezawodni.pl/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93 Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'oacute' not defined in Entity, line: 72 in /usr/home/screenbyplay2/domains/szybcyiniezawodni.pl/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93 Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'oacute' not defined in Entity, line: 72 in /usr/home/screenbyplay2/domains/szybcyiniezawodni.pl/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93 Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'oacute' not defined in Entity, line: 73 in /usr/home/screenbyplay2/domains/szybcyiniezawodni.pl/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93 Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'oacute' not defined in Entity, line: 74 in /usr/home/screenbyplay2/domains/szybcyiniezawodni.pl/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93 Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'oacute' not defined in Entity, line: 74 in /usr/home/screenbyplay2/domains/szybcyiniezawodni.pl/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93 Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'oacute' not defined in Entity, line: 74 in /usr/home/screenbyplay2/domains/szybcyiniezawodni.pl/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93 Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'oacute' not defined in Entity, line: 74 in /usr/home/screenbyplay2/domains/szybcyiniezawodni.pl/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93 Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'oacute' not defined in Entity, line: 78 in /usr/home/screenbyplay2/domains/szybcyiniezawodni.pl/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93 Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'bdquo' not defined in Entity, line: 78 in /usr/home/screenbyplay2/domains/szybcyiniezawodni.pl/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93 Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'rdquo' not defined in Entity, line: 78 in /usr/home/screenbyplay2/domains/szybcyiniezawodni.pl/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93 Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'oacute' not defined in Entity, line: 79 in /usr/home/screenbyplay2/domains/szybcyiniezawodni.pl/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93 Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'oacute' not defined in Entity, line: 89 in /usr/home/screenbyplay2/domains/szybcyiniezawodni.pl/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93 Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'oacute' not defined in Entity, line: 89 in /usr/home/screenbyplay2/domains/szybcyiniezawodni.pl/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93 Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'oacute' not defined in Entity, line: 95 in /usr/home/screenbyplay2/domains/szybcyiniezawodni.pl/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93 Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'oacute' not defined in Entity, line: 95 in /usr/home/screenbyplay2/domains/szybcyiniezawodni.pl/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93 Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'oacute' not defined in Entity, line: 96 in /usr/home/screenbyplay2/domains/szybcyiniezawodni.pl/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93 Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'oacute' not defined in Entity, line: 97 in /usr/home/screenbyplay2/domains/szybcyiniezawodni.pl/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93 Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'oacute' not defined in Entity, line: 106 in /usr/home/screenbyplay2/domains/szybcyiniezawodni.pl/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93 Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'oacute' not defined in Entity, line: 107 in /usr/home/screenbyplay2/domains/szybcyiniezawodni.pl/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93 Regulamin wewnętrzny
Logo
Wydrukuj tę stronę

REGULAMIN WEWNĘTRZNY

OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW

„SZYBCY I NIEZAWODNI”

 

1. Ośrodek prowadzi szkolenie w zakresie kategorii B prawa jazdy.

2. Kandydat na kierowcę ubiegający się o szkolenie musi spełnić następujące warunki:

 • posiadać wymagany wiek,
 • kandydat niepełnoletni musi przedłożyć oświadczenie rodziców lub opiekunów, że wyrażają zgodę na przystąpienie przez niego do szkolenia i egzaminu państwowego,
 • zgłaszając się na cykl szkolenia posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość (według Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, np. dowód osobisty, paszport),
 • posiadać orzeczenie lekarskie, przeprowadzone przez lekarza uprawnionego do badania kierowców i kandydatów na kierowców, stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami, w stosunku do których wymagane jest posiadanie prawa jazdy,
 • dokonać opłaty za szkolenie w wysokości określonej niniejszym regulaminem.

3. Kursant ma prawo wglądu do swoich danych osobowych.

4. Osoba wypełniająca wniosek lub umowę szkoleniową zaświadcza, iż dane podane w nim są zgodne ze stanem faktycznym oraz wyraża zgodę na umieszczanie swojego wizerunku na stronie internetowej i portalach społecznościowych związanych z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców „Szybcy i Niezawodni”.

5. Złożenie podpisu na umowie szkoleniowej jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią regulaminu i jest podstawą do roszczeń Ośrodka w stosunku do osoby szkolonej o dokonanie należnych, a nieuiszczonych opłat za odbyte szkolenie.

6. Koszt szkolenia jest podany w umowie szkoleniowej, może być ustalony indywidualnie przez Kierownika OSK.

7. Opłata może być dokonana w ratach, przy czym pierwsza wpłata musi nastąpić przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych.

8. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w Ośrodku po rozpoczęciu kursu i dokonaniu opłat, osobie szkolonej przysługuje zwrot pieniędzy po potrąceniu:

 • 10 zł za każdą godzinę odbytą szkolenia teoretycznego,
 • 40 zł za każdą godzinę odbytą szkolenia praktycznego.

9. W trakcie szkolenia praktycznego Kursant ma prawo do uczestnictwa bez ograniczeń w wykładach prowadzonych dla innych grup po uzgodnieniu z Wykładowcą lub Kierownikiem OSK.

10. Po zaliczeniu wymaganej ilości godzin zajęć teoretycznych, osoba szkolona rozpoczyna szkolenie praktyczne.

11. W przypadku zażywania leków lub innych środków mających wpływ na prawidłowy przebieg szkolenia praktycznego kursant jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Instruktora przed jazdami.

12. Po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu wymaganych umiejętności praktycznych, osoba szkolona musi przystąpić do:

 • wewnętrznego egzaminu teoretycznego (koszt egzaminu teoretycznego 0 zł),
 • wewnętrznego egzaminu praktycznego (koszt pierwszego egzaminu praktycznego 0 zł).

13. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z obu egzaminów ośrodek wystawia zaświadczenie o ukończeniu programowego kursu dla osób ubiegających się o prawo jazdy.

14. W przypadku stwierdzenia przez Instruktora po 30 godzinach jazdy braku wymaganych umiejętności, Kierownik Ośrodka ma prawo odmówić wydania zaświadczenia i sugerować dalsze praktyczne szkolenie.

15. Osoba szkolona może zrezygnować z dalszego szkolenia w Ośrodku lub z danym Instruktorem i zażądać wtórnika karty przeprowadzonych zajęć i zwrotu zaświadczenia lekarskiego.

16. Zajęcia praktyczne nie mogą być dłuższe niż:

 • 2 godziny dziennie przez pierwsze 8 godzin szkolenia
 • 3 godziny dziennie po pierwszych 8 godzinach zajęć praktycznych - co jest maksymalnym czasem gwarantującym optymalną efektywność. O wprowadzeniu innego, indywidualnego toku szkolenia decyduje Kierownik Ośrodka.

14. Osoba Szkolona ma obowiązek poinformować instruktora o swojej nieobecności na szkoleniu praktycznym do godz. 18- tej dnia poprzedzającego szkolenie. Opłata za szkolenie praktyczne nieodbyte z winy Osoby Szkolonej wynosi 40 zł za każdą planowaną godzinę tego szkolenia.

15. Kursant ma prawo zmienić Instruktora w czasie trwania szkolenia (przez Biuro), podając swoją przyczynę rezygnacji.

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, dotyczących szkolenia i działalności Ośrodka, decyduje Kierownik Ośrodka.

17. Wszelkie informacje dotyczące warunków przeprowadzania, uczestnictwa w kursie i przebiegu szkolenia można uzyskać w Biurze Ośrodka lub pod nr telefonu +48/601656433, 690998113, 797817791

18. Ośrodek Szkolenia dbając o prestiż i renomę firmy prosi o zgłaszanie wszelkich uwag i sugestii, pomysłów dotyczących działania OSK przez Internet lub telefonicznie.

19. Dane personalne podlegają ochronie danych osobowych.

Ostatnio zmienianypiątek, 26 sierpień 2016 09:31
Szybcy i Niezawodni 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Mapa strony

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. szybcyiniezawodni.pl